Kaplama Öncesi Hazırlık

Son derece kolay uygulanan ve on iki saatlik bir zaman diliminde kullanıma hazır hale gelen epoksi sistemlerinin istenilen kaliteyi vermesi ve kendisinden beklenen performansı tam anlamıyla sağlayabilmesi için kullanılacağı zeminlerin yapısı buna uygun olmalı, uygulama öncesi uygun şartlarla hazır hale getirilmelidir.
Basınç mukavemetinin minimum 250 kg/cm2 olduğu her türlü yağ ve kir artıklarından arındırılmış kuru zeminlere uygulanması doğru olan bu yer çözümleri için ortamın sıcaklığı da 5 ile 20 derece civarlarında olmalıdır. Kullanılacağı beton zeminlerin su giderleri doğru yapılmalı, her hangi bir birikintiye yada çekmeye mahal verecek pozisyonlar ortadan kaldırılarak zaman içerisinde birikecek suların yada oluşacak nemlerin epoksiye zarar verecek kabarma, patlama ve deformasyonların önüne geçilmelidir.

Şayet epoksi beton zemine dökülüyor ise yüzey profesyonel bir biçimde kontrol edilmeli, oluşan çatlaklar, köşelerdeki kırıklar doğru analiz edilerek gerek görülürse epoksi harçları ile doldurulup alan uygulamaya müsait hale getirilmelidir. Şayet tahribat büyük ve zemin şartları elverişsiz ise 8 ile 10 santim arasında yeniden şap dökülerek daha makul bir hale getirilmelidir.

Bunun yanı sıra yine kullanılma amacına göre yerde birikmiş; bitkisel ve hayvansal yağ atıkları, katran, gres yağ, bitüm ve diğer kirler çeşitli yöntemlerle temizlenerek daha elverişli zeminler yaratılmalıdır. Mekanik, kimyasal ve ısı yolu ile temizlenen bu alanlar kullanılan yönteme göre belli sürelerde beklenerek ortamın uygulamaya müsait hale gelmesi sağlanmalıdır.

Kusursuz bir görünüm ve uzun vadede bir kullanım için en az epoksinin kalitesi kadar uygulanacak zeminin dokusu ve yapısal özellikleri de etkili olmakta, uygun bir şeklide hazırlanarak elverişli hale getirilmeyen zeminlerde bu bileşen kendisinden beklenen kaliteyi ve sunumu kullanıcılarına tam manası ile sağlayamayacaktır. Bu nedenle çalışacağınız uygulayıcı firmayı doğru seçmeli, onların tespit ve tavsiyelerine uyarak mükemmel sonuçlar elde etmelisiniz.